Sobota, 29 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

HORYZONT 2020

 • BiodivERsA: ENABLE. Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems/Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych (termin realizacji: 1.01.2017 - 31.12.2019); lider projektu: Uniwersytet Sztokholmski; kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Kronenberg
 • Polish ERA Mobility and Career Days (termin realizacji: 2017); kierownik projektu: mgr Michał Kaczmarek

PROGRAMY RAMOWE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - 7PR

 • GREEN SURGE. Zielona infrastruktura i miejska bioróżnorodność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i zielonej gospodarki (termin realizacji: 01.11.2013-31.10.2017); strona projektu: http://greensurge.eu; lider projektu: Uniwersytet Kopenhaski; kierownik projektu UŁ: prof. dr hab. Jakub Kronenberg

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 • STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (termin realizacji: 2016-2019); lider projektu: Uniwersytet Łódzki; kierownik projektu: dr Justyna Wiktorowicz
 • #EMPL-OI. #European Mobility Placements for Open Innovation - (termin realizacji: 09.2015-09.2019); strona projektu: http://empl-oi.eu/; lider projektu: Uniwersytet Nicejski Sophia Antipolis; koordynator projektu UŁ: dr Bogdan Buczkowski
AktulanościO projekcieGaleriaKontakt

Ogłaszamy rekrutację na INTENSIVE PROGRAMME ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR TEACHING STAFF, organizowany w terminie od 26.03.2017 do 1.04.2017r, przez University of Nice Sophia Antipolis, w ramach międzynarodowego projektu „European Mobility Placements for Open Innovation „empl-oi”. Uczestnikami programu mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do przesłania CV i formularza aplikacyjnego, załączonego poniżej na adres: andabali@wp.pl w terminie do 15.01.2017 r .

Więcej informacji: ulotka, plakat

Uniwersytet Łódzki jest partnerem w międzynarodowym projekcie #EMPL-OI #European Mobility Placements for Open Innovation. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach wyższych poprzez:

 • promocję rocznych staży zagranicznych dla studentów
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy
 • podnoszenie świadomości nt. przedsiębiorczości wśród kadry akademickiej
 • zachęcanie przedsiębiorców do przyjmowania zagranicznych stażystów

Konsorcjum składa się z 11 Partnerów pochodzących z 7 krajów: European University Foundation – Campus Europe (Munsbach, Luxemburg), Universite de Nice Sophia Antipolis – (Nicea, Francja), Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska), Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (Neapol, Włochy), Universidad de Alcala (Alcala de Henares / Madryt , Hiszpania), Vyautas Magnus University (Kowno, Litwa), Erasmus Student Network (Bruksela, Belgia), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska), Advantic Sistemas y Servicios Sl (Alcobendas, Hiszpania), UAB Festo (Kowno, Litwa), Lietuvos verslo konfederacija (Wilno, Litwa)

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, działanie KA2 Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Realizacja projektu w okresie od września 2015 r. do września 2018 r.
Strona projektu: http://empl-oi.eu/
Liderem projektu jest Uniwersytet Nicejski Sophia Antipolis.
Koordynator projektu UŁ: dr Bogdan Buczkowski


Strona w budowie

E-mail: andabali@wp.pl

 • ASPIRE. Active ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019); kierownik: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ
 • Age management in Germany (termin realizacji: 01.03.2017-30.09.2017); kierownik: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź