Sobota, 23 września 2017, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE

Rozkład zajęć na semestr zimowy 2017/2018

Rozkład zajęć na semestr zimowy 2017/2018 jest już opublikowany i dostępny po zalogowaniu się na swoje konto w USOSWeb.
Prosimy pamiętać, że prace nad planem wciąż trwają i należy go także sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć, tzn. przed 3.10.2017 r. Plan należy oglądać w kontekście każdego kolejnego tygodnia kalendarzowego, tzn. 2-08.10.2017; 8-15.10.2017 itd., gdyż pamiętać musimy, że pojedyncze tygodnie mogą się różnić między sobą. Wynika to z uwzględnienia np. zajęć 15-godzinnych, które mogą odbywać się w pierwszej lub drugiej połowie semestru, tygodniach parzystych lub nieparzystych. Docelowo każdy przedmiot będzie miał przypisane wybrane daty, czas i miejsce odbywania się zajęć. Jeszcze przed 1 października br. zostaną rozbite (umiejscowione) zajęcia, które mają odbyć się w drugiej połowie semestru, czyli od 27.11.2017 r. Dlatego ważne jest sprawdzanie aktualnego planu. Studentów, którym plan się nie wyświetla (co oznacza, że nie są wpisani do grupy), prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Studenta w celu dopisania do grupy.
Pracowników
prosimy o ewentualne korekty rozkładu do 22 września 2017 r. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.
Plany dla studiów niestacjonarnych będą dostępne 25.09.2017 r. na stronie www.wypako.uni.lodz.pl

Opublikowane: 20-09-2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość odbędzie się 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli T1 ul. Rewolucji 1905 r. nr 39.
Po uroczystości inauguracyjnej zapraszamy na zebrania informacyjne z kierownikami kierunków studiów stacjonarnych.

Opublikowane: 13-09-2017

Prof. Krzysztof Konecki członkiem Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Z dumą chcielibyśmy poinformować, że Prezydent RP, Andrzej Duda, powołał profesora Krzysztofa Koneckiego do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym celem będzie upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Gratulujemy!

Opublikowane: 19-09-2017

Zdobądź wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące rewitalizacji miast

Rewitalizacja miast to nowy kierunek studiów na Politechnice Łódzkiej, prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, który pozwoli studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji. Utworzenie w Łodzi takiego kierunku to odpowiedź na potrzeby miasta, które wdraża od lat programy rewitalizacyjne.

Opublikowane: 07-09-2017

Dodatkowy nabór na studia II stopnia

rekrutacja-2_2.jpg

Serdecznie zapraszamy do dalszych zapisów na kierunki studiów stacjonarnych II stopnia: ANALITYKA GOSPODARCZA, ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS, EKONOMIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, LOGISTYKA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA.
Od 7 sierpnia do 15 września zarejestruj się na rekrutacja.uni.lodz.pl, a po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu, złóż komplet wymaganych dokumentów w dniach 25-26 września w pokoju E207 (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39) w godzinach 14:00-18:00.

Opublikowane: 07-08-2017

Dodatkowy nabór na studia I stopnia

ii-termin.jpg

Serdecznie zapraszamy do dalszych zapisów na kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM, EKONOMIA, FINANSE MIĘDZYNARODOWE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE.
Od 7 sierpnia do 15 września zarejestruj się na rekrutacja.uni.lodz.pl, a po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu, złóż komplet wymaganych dokumentów w dniach 25-26 września w pokoju E107 lub E108 (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39) w godzinach 14:00-18:00.

Opublikowane: 07-08-2017

Studenckie Granty Badawcze dla studentów EkSocu

Miło nam poinformować, iż trzech studentow Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego znalazło się w gronie laureatów I edycji Studenckich Grantów Badawczych. Granty zostały przyznane: p. Magdalenie Lesiak za projekt "Wielowymiarowa ocena wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na rentowność polskich spółek giełdowych – ujęcie międzysektorowe" pod opieką dr Artura Sajnóga, p. Ewelinie Pigule za projekt „Ochrona konsumentów 60 na rynku usług finansowych” - opiekun naukowy projektu dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ oraz p. Dominice Iwańskiej za projekt „Metody predykcji niewypłacalności polskich przedsiębiorstw” opiekun naukowy projektu dr Wojciech Zatoń. Laureatom i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Opublikowane: 05-07-2017

Summer School na EkSocu

34850369384_b34787e5f3_o.jpg

Blisko 60 studentów i wykładowców z trzech kontynentów: Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy bierze udział w rozpoczętej wczoraj trzynastej edycji Szkoły Letniej. Tegoroczna Summer School poświęcona jest rozwojowi regionów, rewitalizacji i zdrowym miastom. Poza zajęciami prowadzonymi na Wydziale do 16 lipca, zaplanowano również wycieczki po Łodzi, regionie i Polsce.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z inauguracji Szkoły Letniej 2017, która odbyła się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Relacja w TvToya i wyborcza.pl

Opublikowane: 04-07-2017

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Opublikowane: 03-07-2017

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie nie będą się odbywały. Wznowione zostaną  11 września 2017 roku podczas trwania sesji poprawkowej.

Opublikowane: 30-06-2017

Kierunki: Ekonomia oraz Gospodarka Przestrzenna z pozytywnymi ocenami PKA 2017

Z dumą informujemy, iż kierunki: Ekonomia oraz Gospodarka Przestrzenna otrzymały oceny pozytywne Państwowej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017. Kierunek Ekonomia otrzymał wyróżnienie w kategorii Umiędzynarodowienie, natomiast kierunek Gospodarka Przestrzenna został oceniony wyróżniająco w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gratulujemy!

Opublikowane: 29-06-2017

Rusza kierunek międzyuczelniany – Rewitalizacja miast

ee.jpg

W dniu 22 maja podpisana została umowa pomiędzy dwiema największymi łódzkimi uczelniami: Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim, o wspólnym prowadzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Rewitalizacja miast. To interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, obejmujące takie obszary wiedzy jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia. Studia prowadzą wspólnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Wydziały UŁ: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu. Relacja w TV Toya.

Opublikowane: 26-06-2017

EkSoc oceniony wysoko w rankingu Perspektyw 2017

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych prowadzonym przez portal edukacyjny Perspektywy kierunki oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny zostały ocenione wysoko. Socjologia zajęła 5-te miejsce w rankingu (awans o 3 pozycje w stosunku do roku poprzedniego), ekonomia miejsce 10-te (brak zmiany) a gospodarka przestrzenna zajęła 6-tą pozycję (kierunek oceniany po raz pierwszy).
Warto również zauważyć, że Uniwersytet Łódzki zajął w kategorii „Uniwersytety” 6-te miejsce w kraju.
Z całym rankingiem można zapoznać się na stronie Perspektyw.

Opublikowane: 12-06-2017

Wyniki konkursów NCN

Miło nam poinformować, że 4 wnioski z naszego Wydziału zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach Narodowego Centrum Nauki - to najwięcej na Uniwersytecie Łódzkim. Gratulacje dla dra Łukasza Arendta (Katedra Polityki Ekonomicznej), dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. UŁ (Katedra Funkcjonowania Gospodarki), mgr Katarzyny Miszczyńskiej (Katedra Finansów Publicznych), mgra Jakuba Zasiny (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska).
Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w konkursach Opus 13 i Preludium 13 został przedłużony do 22 czerwca. Otwarty jest również nabór ciągły w konkursach Miniatura. Po wszelkie informacje zapraszamy do wydziałowego Zespołu projektów.

Opublikowane: 01-06-2017

Startup Days - osiągnij sukces we własnym biznesie

W dniach 3-4 czerwca zapraszamy na "Startup Days" organizowany przez Inkubator Elektrotechniki Brukowa Business Center. "Startup Days" to miejsce, gdzie każdy pomysłodawca będzie mógł przepracować swój projekt biznesowy pod okiem mentorów – znanych łódzkich przedsiębiorców, którzy z sukcesem rozwijają przedsięwzięcia biznesowe oraz specjalistów z branży startupowej.

Opublikowane: 24-05-2017

Intranet na EkSocu

intranet.jpg

W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ informujemy, iż zakończyły się prace nad Intranetem – siecią komputerową przeznaczoną dla pracowników Wydziału. Zapraszamy pracowników do logowania się na stronie eksoc.uni.lodz.pl/intranet i korzystania z systemu.  

Opublikowane: 15-03-2017

Prace dyplomowe w Archiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 68 Rektora UŁ w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”, wprowadzony został system APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązany z USOS i USOSweb, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych. Każdy student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest wprowadzić pracę dyplomową do systemu APD. Po zamieszczeniu opinii i recenzji, student powinien wydrukować pracę z systemu APD, dostarczyć ją promotorowi w celu zatwierdzenia, a następnie zatwierdzoną pracę złożyć w Centrum Obsługi Studenta. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej. Zaloguj się do APD

Opublikowane: 14-03-2017

Łódzka Woda Najlepsza na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

1_2.jpg

Od początku marca studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość picia wody z dystrybutorów zasilanych z sieci wodociągowej. Z korytarzy budynku wydziału zniknęły plastikowe butle z wodą.

Opublikowane: 10-03-2017

Porozumienie o współpracy Ek-Socu z Urzędem Marszałkowskim podpisane!

porozumienie.jpg

Podpisane 27 lutego porozumienie pomiędzy prof. Rafałem Materą, Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Witoldem Stępniem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego, daje wykładowcom i doktorantom możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych, udziału w wyjazdach naukowych do Brukseli, organizowanych przy wsparciu tamtejszego Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego. Porozumienie ma służyć zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego regionu poprzez tworzenie szerokich partnerstw w ramach konsorcjów projektowych oraz wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionu poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie z zagranicznymi podmiotami czy zdobywanie nowych rynków i kontrahentów, przyczyniając się do rozwoju łódzkich firm.

Opublikowane: 28-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 22-02-2017

EK-SOC REUTERS GROUP

„EK-SOC REUTERS GROUP” to nowa inicjatywa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, której celem jest pomoc w pozyskiwaniu danych z wykorzystaniem aplikacji Thomson Reuters EIKON. Zapraszamy pracowników i doktorantów Wydziału na cotygodniowe konsultacje, w ramach których oferowana będzie pomoc w pozyskiwaniu danych z rynków finansowych i danych makroekonomicznych.

Opublikowane: 21-02-2017

Toastmasters Organization at the Faculty of Economics and Sociology

4_clubmeetings.jpg

There is a new opportunity for education and self-development at the Faculty of Economics and Sociology! Join Speakers of Łódź, an English language public speaking and leadership club that is part of a worldwide Toastmasters Organization. Both native and non-native English speakers have opportunity to practice their speaking, listening and leadership skills in the Club.

Opublikowane: 17-01-2017

Kryteria Samooceny Kandydata Wszczynającego Przewód Habilitacyjny

Komisja Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego proponuje kandydatom ubiegającym się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dokonanie uważnej samooceny swojego dorobku naukowego. Zalecenia komisji nie są obowiązujące, ale mają służyć pomocą w dokonaniu wyżej wspomnianej samooceny kandydata. Kandydat powinien posiadać znaczące publikacje, które były oceniane przez międzynarodowe środowiska naukowe. Są to publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach ogólnopolskich oraz czasopismach zagranicznych posiadających Impact Factor.

Opublikowane: 22-11-2016

Wyniki ankiety studenckiej czyli czego pragną studenci Eksocu

W kwietniu, w trakcie spotkań kandydatów do kolegium dziekańskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ze studentami, wykonane zostało badanie poświęcone kluczowym problemom, z którymi borykają się Studenci naszego Wydziału. Jako nowe kolegium dziekańskie serdecznie dziękujemy wszystkim respondentom za udział w badaniu i prezentujemy jego wyniki. Jednocześnie informujemy, że czekamy na dalsze uwagi, sugestie i komentarze, także związane ze zbliżającą się sesją w semestrze letnim.

Maile prosimy kierować na adres: izabela.warwas@uni.lodz.pl

Prezentacja wyników

Opublikowane: 26-10-2016

Wypełnij formularz sugestii

grupowe2-kopia.jpg

Kolegium dziekańskie zachęca pracowników, doktorantów i studentów do zgłaszania wszelkich propozycji zmian funkcjonowania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Jeśli dostrzegacie Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości proceduralne w zakresie dydaktycznym, badawczym, administracyjnym, gospodarczym lub finansowym wypełnijcie anonimowy formularz. Daje on  również możliwość zgłaszania propozycji doskonalenia i podnoszeniu jakości wszystkich procesów WES. Państwa sugestie przesłane zostaną bezpośrednio do Dziekanów, którzy po zapoznaniu się z nimi zadecydują o dalszych działaniach we wnioskowanym zakresie. Wypełnijcie formularz! Miejcie wpływ na zarządzanie wydziałem!

Opublikowane: 22-10-2016

Nasi naukowcy stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Katarzyna Karolina Zajda z Katedry Socjologii Wsi i Miasta oraz dr Jakub Niedbalski z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Stypendia przyznawane są w czterech dziedzinach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

Opublikowane: 06-10-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź